EXECUTIVE SEARCH

Vår långa erfarenhet gör det möjligt att förstå kundens behov på djupet vilket gör att vi hittar rätt
kandidater till nyckelroller, ledare såväl som specialister.

Vi rekryterar talanger inom teknik, projektledning, FoU, företagsledning, Product Management,
Supply Chain Management, marknad & försäljning, produktion, OPEX/Kvalitet, HR och finans.

En grundlig analys av rollen och organisationen, validerade metoder och ett personligt engagemang
säkerställer att vi matchar rätt person, till rätt position.